MU Nam Bắc | TEST: 08/02 - OPEN: 10/02

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 417] 08-02-2024
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 318] 08-02-2024
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 353] 08-02-2024
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 384] 08-02-2024
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 484] 08-02-2024
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 412] 08-02-2024
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 420] 08-02-2024
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 271] 08-02-2024
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 298] 08-02-2024
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 275] 08-02-2024
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 247] 08-02-2024
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 328] 08-02-2024
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 291] 08-02-2024
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 282] 08-02-2024
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1154] 08-02-2024
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 224] 08-02-2024
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 262] 08-02-2024
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 841] 08-02-2024
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 899] 08-02-2024
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 880] 08-02-2024
Giới thiệu sói tinh [đọc: 712] 08-02-2024
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 698] 08-02-2024
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 735] 08-02-2024
NPC trong game Mu Online [đọc: 678] 08-02-2024
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 700] 08-02-2024
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 563] 08-02-2024
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 705] 08-02-2024
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 729] 08-02-2024
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 671] 08-02-2024
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 537] 08-02-2024
  Xem tất cả các bản tin